Форум театър с практическо въведение в метода

Форум театър е изкуство за социална промяна!

ИСКАШ ЛИ..
ДА повлияеш на възможно най-много хора да бъдат непримирими с насилието и несправедливостта;
ДА промениш света около себе си със социално ангажиран театър;
ДА станеш част от общност, с която споделяш лични истории, сценична опитност и вълнуващото пътешествие в света на форум театъра и социалната промяна;
ДА изненадаш себе си с нови умения, да разгърнеш артистичността си;
ДА изследващ пределите на спонтанността и смелостта си, докато искрено се забавляваш;
ДА придобиеш сценични умения, да усетиш как се хваща сценична треска и има ли лек за нея.

Форум театър групата ще се събира редовно, ще се запознава поетапно с различни техники от форум, имидж и импро театъра. Ще сътворим представление на социално значима тема, което ще бъде представено пред различна аудитория.

Тази група за форум театър е насочена към младежи от 16 до 25 години.

Какво е Форум театър?

Форум театърът (познат още като Театър на потиснатите) е въведен и разработен от Аугусто Боал през 1960 г. в Бразилия, по време на тежък авторитарен режим. Боал разработва метода Форум театър с цел да даде глас на репресираните, да им вдъхне сила да се борят срещу насилието и несправедливостта в живота си. Поради изключителната ефективност на метода, Боал успява да го разпространи в различни точки по света. Днес форум и имидж театър се практикува в над 100 държави по целия свят.

Основни характеристики на Форум и Имидж театъра

➔ Интерактивен театър, в който публиката участва активно (всеки е актьор)
➔ Работи се със ситуации на насилие и потисничество от реалния живот
➔ Отнася се към проблеми на общността
➔ Стреми се да постигне позитивна промяна
➔ Дава глас на тези, които често са изключени от обществения дебат

Втората работилница на Форум Театър групата ще се проведе на 10 февруари 2019 г., от 10:30 ч.,
в Младежки център Пловдив (ул. Ясна Поляна 18)

За да участваш във Форум Театър група, няма нужда да имаш предварителен сценичен опит.

Вход свободен! Местата са ограничени!

Водещ фасилитатор- Геника Байчева

10.02.2019 , от 10:30 до 13:30 часа

Вход свободен

За автора

Вашият коментар