Представяне на последната книга на проф. Любомир Караджов

„Публични комуникации в изкуството“ на проф. д-р Любомир Караджов излезе от печат

Наскоро излезе от печат „Публични комуникации в изкуството“ – най-новата книга на професора по комуникации в АМТИИ Любомир Караджов. Текстът вече се радва на одобрението на специалисти и артмениджъри, което  потвърждава качеството на утвърдилата се в пловдивската академия школа по PR и реклама в сферата на изкуството. 

Изданието разглежда  развитието на връзките с обществеността в исторически план и акцентира върху спецификите на  изкуството като среда за PR. Анализира превъплъщенията на тази мениджърска комуникация в различни професионални сфери и интерпретира особеностите на „гравитацията между PR-а и PR-а в изкуството“. Авторът увлекателно поднася на читателите изследването си по темата „Изкуство или наука са PR-ът и PR-ът в изкуството“, както и какви са проявленията на изкуството  като субект и обект на комуникациите. 

Проф. Караджов не отминава и малко коментирания до момента  въпрос за отношението „PR, публичност, лобизъм и медиен лобизъм в изкуството“. Верен на научния  стил и на журналистическите си умения, авторът представя  популярни примери от публикации в българските медии и предлага коментари към тях.

На аналитичен преглед е подложена и рекламата като мениджърски формирана комуникация, както и връзките между реклама и медийно партньорство. Книгата доказва, че съществува социален ареал, където  рекламата е облагодетелствана и това е именно рекламата  на факти и събития от света на изкуството. Именно този обществен консенсус, който отчита социалната значимост на художествените факти и необходимостта те да бъдат афиширани по специални преференциални условия, е лакмус за зрелостта на едно общество, счита авторът.  

За специалисти и читатели от по-широк кръг представлява интерес и онази част от изследването, където се коментират възможностите на изкуства като литературата,  киното или музиката да създават рекламни послания, обвързани със стилистиката на съответния жанр, като по този начин се неутрализира традиционната съпротива на съзнанието спрямо рекламните „заклинания“.

Интерес предизвиква и концепцията за синергията на комуникациите в изкуството. Според автора именно професионалното комбиниране на  PR и реклама води до онзи симбиотичен резултат, който надгражда индивидуалните им възможности и може да бъде представен с формулата 2+2=5. 

Специалистите вече определиха книгата като един от най-сериозните и перспективни текстове, посветени на публичните комуникации в сферата на изкуството у нас. За изданието изследователите казват:

-„Книгата създава отношение към разглежданата проблематика, предизвиква дискусия и безспорно ще окаже влияние върху следващите изследвания в тази посока“ (проф. дн Антоанета Анчева, ръководител катедра „Изкуствознание и теоретични дисциплини“ на ВТУ „Св. Кв. Кирил и Методий“); 

-„За първи път толкова обстойно се правят научни анализи върху въпроса „Изкуство или наука е PR-ът и съответно рекламата в сферата на изкуството“ (проф. д-р Даниела Дженева, преподавател в АМТИИ и ръководител на танцов ансамбъл „Тракия“);

-„Приносите са в подходящо избрания изследователски обект, в съдържащите се анализи, в предложените обобщения, които имат теоретични и практико-приложни стойности“ (доц. дн Венцислав Димов, преподавател във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ „Св. Климент Охридски“);

-„Много сполучливо и сериозно е анализиран и развит проблемът за същността на релацията „реклама и медийно партньорство в сферата на изкуството“ (доц. д-р Живка Бушева, преподавател по Артмениджмънт в АМТИИ).

Авторът на книгата Любомир Караджов е дългогодишен ТВ журналист и директор на национални телевизии. По-късно става доктор на АМТИИ и доцент по Кризисен PR. През 2018 г. е избран за първия професор по публични комуникации в изкуството у нас. Преподава в управленските  магистратури „Артмениджмънт“ и „PR на арторганизации“ в АМТИИ. 

Книгата „Публични комуникации в изкуството“ е луксозно издание на АМТИИ с множество цветни фотографии, приложения и примери от 13 институции или отделни творци от Италия, Великобритания, Русия, Австрия и България. Официалното представяне на книгата предстои.

 

Вашият коментар