Среща по програма „Творческа Европа“ за издателства, автори и преводачи

На 29.06.2017 г. (четвъртък) в пространството на „Остреща” (Пловдив, ул. Бетховен №12) ще се проведе публична информационна среща по програма „Творческа Европа“.

Поканата е насочена към издателства, автори и преводачи и дава възможност да бъдат финансирани дейности, свързани с преводи на литературни произведения и популяризирането им. Повече информация за начините за кандидатстване ще бъде представена от Весела Кондакова – директор на подпрограма „Култура” към представителството на програмата за България по време на информационната среща. Събитието ще даде възможност и за обмяна на опит и дискусия между  местни и национални  литературни кръгове, писатели и издатели. С помощта от програма „Творческа Европа“ представянето на българските проекти попада в първите пет европейски страни по успеваемост , като в раздел многогодишни проекти българските кандидати успяват на 100 %.

Информационната среща е организирана от бюро ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА – България в партньорство с фондация „Пловдив 2019“. Срокът за кандидатстване е 25 юли 2017 г.

За Творческа Европа, подпрограма Култура:
Подкрепя творците и организациите, които работят в областта на културните и творчески индустрии в Европа. Целта на подпрограмата е да им помогне да интернационализират своята дейност, да осигури трансгранична циркулация на културни продукти, както и възможности за мобилност и обмен на добри практики между културните дейци. Подпрограма Култура подкрепя проекти по четири направления: проекти за сътрудничество; превод на литературни произведения; европейски мрежи и европейски платформи.

За отворената покана:
Програма ТВОРЧЕСКА ЕВРОПА подкрепя преводите на художествени произведения, за да насърчи трансграничната циркулация на литературни произведения в рамките на и извън Европа. Финансирането помага на издателите да увеличат превода, популяризирането и четенето на европейска литература чрез традиционни и цифрови канали.

Ако сте издател, можете да кандидатствате за: превод на литературни произведения, вкл. романи, кратки разкази, пиеси, поезия, комикси и детска литература (в хартиен и цифров формат); превод на откъси с цел насърчаване на продажбата на права за преводни произведения; организиране на мероприятия, дейности за маркетинг и разпространение за популяризиране на преводни произведения.

Официална страница на програмата тук.

 

За автора

Вашият коментар