Връзката пространството-материята-тялото показва инсталация в Капана

"Фази на натрупване и отнемане в ограничено пространство" на Нина Ковачева & Валентин Стефанов в Пловдив

Видеоинсталацията “Фази на натрупване и отнемане в ограничено пространство” изследва цикличните взаимоотношения между пространството, материята и тялото. 

Какво виждат минувачите?

Четири ръце, които манипулират най-органичния материaл – почвата. Четири ръце, които с безкрайно повтарящи се движения пълнят и отнемат пространствoто, ограденo от прозорците (физическo пространствo, коeто се дефинира от самата видеоинсталация). 

Kакво се крие зад прозорците, каквo прозорците представляват от сградата, от нейните жители и техните дейности?

Дали тези ръце живеят вътре?

Дали са там само за да сложат акцент върху съответната сграда, или да призовават за акт на идентификация от страна на минувачите?

Въпросите остават отворени, докато не спрeм, не посветим известно време на движещите се образи, изкуство, което надхвърля границите на музея или галерията, изкуство, което се обръща към случайния минувач, към външния свят, към града.

Програма:

27 април – 1 май – видеоинсталация „Фази на натрупване и отнемане в ограничено пространство“ на Нина Ковачева и Валентин Стефанов
(Франция / България)
27 април, 18.00 ч. – откриване на изложба рисунки на Нина Ковачева и Валентин Стефанов
27 април, 18.30 ч. – среща-разговор с творческия тандем Ковачева / Стефанов
28 април, 18.00 ч. – „Киното в погледа на фланьора“ (лекция на Борис Минков)
28 април, 19.00 ч. – дискусия „Градът и визуалната култура“
29 април, 16.00 ч. – литературна работилница „Les effarés“ – участници: Аксиния Михайлова, Ина Иванова, Калоян Праматаров, Оля Стоянова.

Вашият коментар