„Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“ обсъждат на международен форум в АМТИИ

Най-големият научен форум у нас за артмениджмънт и PR в изкуството се открива за осми пореден път на 20 ноември в 10 часа. Заради предприетите в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ мерки за здравето на студентите и преподавателите, събитието ще се проведе в дигитална среда.

Международната конференция ще открие зам.-ректорът по научната и художественотворческата дейност проф. д-р Галина Лардева, а сред участниците са изследователи от Русия, Китай и Франция. От българска страна доклади ще изнесат специалисти от Националната художествена академия, Пловдивския университет и АМТИИ, както и редица директори на арт фестивали, продуценти и мениджъри в сферата на творческите индустрии.

Ще се дискутират проблеми, свързани с управленските решения по време на криза, ролята на специалните събития в сферата на изкуствата, технологии за изграждане на практически PR-умения в студентите, дигитализацията  на културното наследство.

Сред имената на участниците са изследователи като проф. Федотенко и доц. Юнгфелд от Московския педагогически университет, асоциираният професор в Страсбургския университет Достена Лаверн, доц. д-р Татяна Стоичкова от НХА, проф. д-р Емилия Константинова,  проф. д-р Любомир Караджов, доц. д-р Живка Бушева, доц. д-р Весела Казашка от АМТИИ и др.  

Допуснатите до конференцията доклади ще бъдат анонимно рецензирани от български и чуждестранни специалисти и отпечатани в сборник, който присъства в Националния референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

Международният форум се организира от катедра „Теория на изкуствата“ в АМТИИ, а оповестената преди дни рейтингова система на МОН определи и тази година за пореден път направление „Теория на изкуствата“ в АМТИИ за номер едно в България.

Вашият коментар