Над 100 дървета и 7 ценни територии бяха предложени за защита

На 13 април беше проведена заключителната пресконференция по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“ с кратко име „Застъпници за природата“, организирана от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Проектът е подкрепен от Фонд „Активни граждани“ и има за цел да подобри възможностите за пряко участие на гражданите в местното самоуправление чрез повишаване на осведомеността и капацитета им за защита на интересите им за чиста околна среда и опазена природа.

Мирослава Попова от СДП БАЛКАНИ представи накратко постигнатото по време на проекта – обновено и обогатено с актуална информация за законовите процедури, бланки за сигнали, жалби и становища второ издание на Наръчника за граждански действия по зелено застъпничество. 11 случаи, между които емблематичната борба на гражданите за защита на Синеморец и Алепу, битката на местните в Палилула и Охрид, Павликени и Рупите и др. важни за обществото теми, които са били подкрепени с експертна или юридическа помощ.

Сред постиженията на „Застъпници за природата“ са и проведените 8 онлайн и 29 обучения на живо, които са подобрили знанията и уменията в зеленото застъпничество на над 900 граждани в цялата страна. Петко Цветков от СДП БАЛКАНИ разказа по-подробно за тази дейност като акцентира върху отговор на въпроса „Какво е необходимо, за да бъде успешно застъпничеството за природата в България?“. Едни от най-често срещаните въпроси на гражданите бяха свързани с незаконните сметища, поддържането на дървета и зелените площи в населените места, застроявания и замърсяване на въздуха, почвите и водите.

На пресконференцията беше оповестено и създаването на Наредба за участие на гражданите в местното самоуправление. Това е опит да се насърчи гражданската активност на местно ниво и вече е внесена за разглеждане в Столичен общински съвет.

Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България разказа и за успешните кампании по проекта „Да съхраним вековните дървета на България“ и „За повече защитени територии в България“, по които над 100 дървета и 7 ценни територии са били предложени за защита от експертите от двете организации. В момента продължава обработването на граждански предложения за още десетки вековни дървета от цялата страна, а 5 дървета и 2 защитени територии – „Черните скали“ и „Гората на Боряна“. вече са обявени за защитени със заповед на министъра на околната среда и водите.

„Местността „Червени камък“ – един от победителите в конкурса „Застъпници за природата“ и „Безденски извори“ също са в процедура и очакваме скоро да бъдат обявени за защитени от Министерство на околната среда и водите“

Съобщи новината Симеон Арангелов.

Той благодари на гражданите за интересните предложения и призова любителите на природата да продължат да изпращат информация на сайта и да подкрепят двете кампании, като потвърди, че те ще продължат и след приключване на проекта.

Вашият коментар