Гражданската инициатива за водната база на НСА получи подкрепата на Парламентарните комисии

Предложенията за законодателни промени в защита на територията на учебната база по водни спортове в Несебър, стопанисвана от Национална спортна академия „Васил Левски”, бяха разгледани от общо четири парламентарни комисии: Комисия по правни въпроси (председател Искра Фидосова), Комисия по регонална политика и местно самоуправление (председател Любен Татарски), Комисия по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на гражданите (председател Йордан Бакалов), Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта (председател Огнян Стоичков).
Народните представители единодушно приеха становища в посока към запазване целостта и нормалното функциониране на учебния комплекс.
 
Подписката и исканията за законодателни промени, подкрепени от над 26 хиляди граждани, бяха внесени в Парламента през януари т.г. Няколко месеца по-късно фалшификациите на магистрата Атанас Вълков с 12 декара от базата, извадиха стотици студенти на протест по софийските улици. През април, тази година стартира и информационна страница в подкрепа на спортната база, в която бяха отразени всички събития и материали, свързани с казуса на НСА.
 
На заседанието си от 20 юли Комисията по образование прие решение, с което предложенията на гражданската инициатива и придружаващите ги документи се насочват към министъра на регионалното развитие и благоустройството. В едномесечен срок министър Росен Плевнелиев ще трябва да създаде междуведомствена работна група с представители на МРРБ, МОМН, МФВС, министерство на финансите, областен управител на гр. Бургас, общински съвет – Несебър, кмет на Несебър, Инициативен комитет и частни собственици. Работната група ще извърши правен анализ на имотите в границите на базата. В случай на доказано по безспорен начин право на собственост, ще бъдат проучени възможностите за отчуждаване на съответните терени.
 
В изказване пред народните представители Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката и принципал на НСА, заяви пълна подкрепа за каузата на академията като акцентира върху нейния изключителен международен престиж. „ По света има малко такива академии, които подготвят специалисти в различни области на спорта и физическото възпитание и всъщност целостта на тази академия и на нейните обекти са гаранция за възраждане на българския спорт”, обобщи министър Игнатов.
 
Проф. Лъчезар Димитров, председател на Инициативния комитет и ректор на  Национална спортна академия изрази увереност, че демонстрираната от правителството и народните представители воля и държавническо мислене ще доведат най-после до окончателно решение на казуса в полза на обществения интерес. Той припомни, че дамоклевият меч на „фалшивата реституция и фирмите с подготвени строителни машини” все още е реална заплаха за целостта на базата. „Сигурен съм, че през есента баталиите ще започнат с пълна сила”, предупреди проф. Димитров.
 
Академичната общност на НСА се надява необходимите законодателни промени да станат факт в разумни срокове, за да предотвратят нови посегателства и да съхранят за българското общество този единствен по рода си учебно-спортен комплекс.

 

За автора

Вашият коментар