Пловдивският университет с кръгла маса за предизвикателствата в биологията

Млади докторанти от Биологическия факултет ще представят актуални теми пред ученици от X, XI и XII клас

Кръгла маса – дискусия с ученици от X, XI и XII клас на тема „Предизвикателства в биологията” организира утре, 21 април, Биологическият факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”. Събитието ще се проведе от 14:00 ч. в Дома на учените в Пловдив.

Дискусията ще включва три актуални теми от биологичната наука, които ще бъдат представени от младите докторанти във факултета: Анелия Павлова, Данаил Минчев и Радослава Стоянова.

„В ерата на информационните технологии е време да се опитаме на осъзнаем, че информацията не е знание и мъдростта не може да се представя като купчина данни. Независимо от огромните успехи на биологичната наука и в частност на медицината и днес търсим отговорите на  въпросите за произхода на живота и на човека. В нашия материален свят, за да оцелеем като биологичен вид, ние имаме нужда от алтернатива, от връщане към природата”, коментират организаторите.

С инициативата на докторантите за провеждане на кръгла маса,  Биологическият факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” иска да представи на младите хора алтернативата на технократското мислене и ползата от екологичното и биологичното мислене.

Идеята на организаторите е подобни събития да се превърнат в традиция, която да събира ученици, желаещи да се докоснат до света на науката.

Анелия Павлова е докторант по зоология. Темата й е озаглавена „Прилепите – летящите бозайници или копия на Батман!?” и тя ще се опита заедно с учениците от X, XI и XII клас да дискутира въпроси като: „Защо еволюцията е създала уникално летящите бозайници – прилепите?” и „А щом те могат да летят и са бозайници като нас, дали митът за Батман не е истина?!”

Втората тема на кръглата маса ще бъде презентирана от докторанта по молекулярна биология Данаил Минчев. Той ще разкаже за функциите на РНК и ще напомни, че не всички ензимни молекули са с белтъчна природа. Темата му е със заглавие: „Гени, гении и крокодилът Гена. Нови факти в областта на молекулярната генетика.”

Темата на Радослава Стоянова, докторант към катедра „Биология на развитието”, е „Биология на развитието в медицинската практика. Асистирани репродуктивни технологии.” Учениците ще се запознаят с опашатите истории за това какво се случва, когато сперматозоидът срещне яйцеклетката. Ще бъде представен оплодителния процес от гледната точка на ембриолога, както и асистираните репродуктивни технологии като съвременен метод на лечение.

За автора

Вашият коментар