Пробният изпит по биология в МУ-Пловдив преминава изцяло като тест

Успешно премина пробният изпит по биология, който се проведе в Медицинския университет в Пловдив. Той е част от намеренията на университета да подпомогне подготовката на кандидат-студентите. На него се явиха 409 души или около 40% от традиционно кандидатстващите за магистърските програми за медицина, дентална медицина и фармация. Пробният изпит се прави вече и под нова форма.

„Постепенно от развиване на тема, ние преминахме към тестово изпитване, като тази година изцяло изпитването ще бъде като текст. Целта е кандидат-студентите да могат да видят теста и системата на изпитване и да пробват своите познания.”, съобщи заместник-ректорът по учебна дейност проф. Мария Куклева.

В предварителния изпит участват е ученици от 10 и 11 клас, които пробват своите знания.

„Пробният изпит се ползва с голяма популярност. Ние сме лидери в страната към преминаването към този формат на изпита. Това е в резултат на изпълнение на мандатната програма на ректора професор Стефан Костянев, който всъщност искаше осъвременяване на този изпит. Сега вече и  другите университети, като тези в Плевен и Варна следват нашия пример и преминават към тестово изпитване.”, заяви още проф. Куклева.

Според нея, тестовото изпитване е една добра практика, която се възприема и от останалите университети, тъй като освен, че дава възможност за по-голям обем на обхващане на материала чрез теста, това е една от формите, която не позволява подсказване.

„Това беше и една от мерките за премахване на тази вредна практика за слушане в слушалките, които обикновено ги хващаме, чрез часовници, чрез очила и т.н., тези практики с преминаване към тестовото изпитване постепенно намаляха.”, каза още проф. Куклева.

По думите й преминаването към  тестово изпитване е съвременен начин, който се ползва в света и всъщност това е една добра възможност в МУ-Пловдив за по-обективно оценяване и влизане на най-добрите да изучават медицинската наука. 

За автора

Вашият коментар