Биоенергетиката – анализа на паметта на тялото, лекция от фестивала Здравей Здраве

Фестивалът „Здравей Здраве“, който се проведе този уикенд в Пловдив показа много лица на здравословният начин на живот, достъпни за всички. Той представи, както упражнения за поддържане на физически здраво тяло организирани изцяло от клуб WOW sport, така и лекции за менталното, духовно и емоционално здраве.

Една от лекциите, проведени в sъбота бе озаглавена „Биоенергетиката – анализа на паметта на тялото – важна част в модерния терапевтичен подход към психичното и духовно здраве.“ Лектор по темата бе Петър Кралев, който е преподавател в магистърска степен и специалист по неорайхианска и телесно ориентирана психотерапия към Вестдойче Академия, Мюлхайм и Институт за психотелесна психотерапия, София.

Специалист по зависимости към Международна Фондация "Стефан Батори", Полша. Специализирал 3 години трансперсонална психология и холотропно дишане към Гроф Трансперсонал Тренинг. Супервайзор и преподавател по Биоенергетика и Зависимости в Институт за психотелесна психотерапия, София. Автор на книгите "Психотерапия на алкохолизма", "Аяхуаска, свещения знак на слънцето" и "Прахът, който пазим". Частна психотерапевтична практика – в Стара Загора, София, Пловдив.

Темата на Петър Кралев – „Биоенергетиката и анализа на паметта на тялото“ отвори съзнанието на посетителите с задълбочени разсъжения върху анатомията на човек и неговите вътрешни качества и конфликти:

Когато говорим за биоенергетика и анализ на паметта на тялото, няма начин да не говорим и за анатомия. В тази връзка Фройд има една знаменита реплика, в която казва: „Анатомията е съдба“. Ако се позамислим, не можем да отминем въпроса какво представялва съдбата. Една поредица и съвскупност от събития, в които съществува и ред и предопределеност. Но тогава следващият въпрос е „Какво точно ги предопределя“. Предопределеността е порядък, който придава форма на съществуване…

В един такъв ред на мисли започва и разсъждението върху анатомията.

Анатомията и човешкото тяло представляват нещо двуизмерно и много плоскостно, в което липсва движение, посока във времето и пространството. Това, което придава триизмерност в тялото всъщност са човешките емоции и човеките чувства, които са локализирани в приземния етаж на нашия мозък. Те превръщат точно анатомията в един процес във времето със своите закономерности.

Биоенергетиката е начин да се разбере човешкия характер и човешката личност в понятията за тяло и протичащите в него енергетични процеси. Биоенергетиката е и форма на терапия. Обединявайки работата с тяло и психика, посредством поредица от дихателни, телесни техники и масажи, тя помага  на хората да разрешават емоционални проблеми и да активизират потенциала си за повече  радост от живота.

СНИМКИ от фестивала Здравей, Здраве може да видите ТУК

Вашият коментар