„Бърза помощ“ с 20 нови линейки в страната

20 нови оборудвани линейки ще получат центровете за спешна медицинска помощ в страната. Те са част от големия инвестиционен проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, по който ще бъдат доставени 400 линейки.

До момента са предадени 260, центровете за спешна помощ предстои да получат още 140, от които 42 са високопроходими. Поръчката за тях тече в момента.

Големият инвестиционен проект за модернизация на спешната помощ е на стойност 163 897 815 лева и се реализира на територията на цялата страна.

Освен закупуването на 400 санитарни автомобила, са предвидени строителство, реконструкция, ремонт, преустройство и подобряване на достъпа в 237 обекта от системата на спешна медицинска помощ (спешните отделения в 34 лечебни заведения за болнична помощ), 27 центъра за спешна медицинска помощ и разкритите към тях 170 филиала и 6 изнесени екипа).

Отделна дейност по проекта предвижда модернизирането на всички помещения в структурите на спешната помощ с нова медицинска апаратура, оборудване и обзавеждане.

За автора

Вашият коментар