Проектът „Силен старт за децата със специфични потребности“ получи близо 25000 лева от кампанията „Избери, за да помогнеш“ 2021

Фондация „За Нашите Деца“ беше сред 15-те значими каузи, включени в тринадесетото издание на кампанията на Райфайзенбанк (България) ЕАД – „Избери, за да помогнеш“. Подкрепата, която проектът ни „Силен старт за децата със специфични потребности“ набра, е в размер на 24 707 лева. 17 720 лева от сумата е дарение от банката, а 7 287 лева е дарението от нейни служители. Платформата за дарения https://izberi.rbb.bg/ беше активна за служителите на банката от 8 ноември до 21 декември 2021, а за външната публика тя остава отворена до 30 януари 2022.

Проектът ни „Силен старт за децата със специфични потребности“ е насочен към деца, нуждаещи се от специализирани дейности за стимулиране на развитието им поради увреждане, недоносеност, заболяване, трудности в развитието и деца в ранна възраст с обучителни затруднения, с тревожни и депресивни разстройства, аутизъм, дефицит на вниманието, психомоторна възбуда. С реализацията на този проект ще бъде закупено допълващо оборудване в залата по психомоторика и ще се проведат специализирани терапевтични дейности за деца с трудности и проблеми в развитието.

За да отговорим качествено на нуждите на тези деца и техните семейства, през 2020 създадохме Център за обществена подкрепа „Щастливо детство“ и Дневен център „Развитие“. Работата на експертите в тях дава активна и стимулираща подкрепа на малки деца със специфични потребности, за да растат пълноценно и хармонично, а техните родители и хората в родителска роля добиват увереност, че полагат най-добрата грижа за децата.

Благодарение на дарената сума децата и специалистите ще могат да подобряват постигнатите резултати, като използват развитийните и терапевтични възможности, които предоставя допълващото оборудване в залата по психомоторика -меките модули, тактилните дискове, сензорната пътека, батутът, тежкото одеяло. С тяхна помощ ще се прилагат иновативни подходи и терапевтични методи за постигане на баланс, координация, комплексна сензорна стимулация, пространствена ориентация, творческо изразяване, включване в обща игра. Работата включва родителите и предоставящите грижа, чиито способности, да подкрепят децата си в ежедневието, са ключови за постигане на напредък в детското развитие.

Набраните средства ще осигурят и специализирани терапевтични индивидуални дейности за деца с трудности и проблеми в развитието, включително психомоторни занимания в залата по психомоторика, както и допълващи групови дейности. С децата ще се работи по индивидуален план с логопед, психолог, специален педагог, рехабилитатор, за да се стимулира и укрепи детето и да се създаде развиваща семейна среда. Така специалистите ни ще подобряват когнитивното развитие, двигателните и говорните умения, пространствената ориентация и координация на собственото тяло, психо-емоционалното състояние, способността за общуване и себеизразяване. Заниманията ще допринесат за повишаване на самостоятелността на децата с увреждания и специфични потребности при изпълняване на всекидневни дейности, за подобряване на качеството на живот и изграждане на увереност за справяне с предизвикателствата на израстването. А чрез социализиращите дейности децата ще могат да общуват с връстници, да се забавляват и придобиват нови знания и умения. Всичко това улеснява процеса на интегриране и адаптация в детски градини и училища и доближава децата със специфични потребности до връстниците им.

Дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“ на Райфайзенбанк (България) стартира през 2009. Оттогава ръководството и служителите на банката подкрепят общественозначими каузи в четири направления: здравеопазване, социална сфера, култура и образование, екология, споделяйки вярата, че заедно допринасят за повече здрави деца, обгрижени възрастни хора, съхранени български традиции и опазени природни забележителности.

За автора

Вашият коментар