Не убивай Дунав…трябва ни!

Преди една година карантината и прибирането на човека по къщите избистри до кристално водите на Венеция и делфини заплуваха у дома си. Доста по-мощен бутон „рефреш“ трябва да се натисне за чист Дунав. И не да се прибираме, а да излезем и да помогнем на тази така важна и красива река.

Факт е, че река Дунав е най-мръсна в българската част. От Ново Село над Видин до Силистра по цялата си дължина проблемът е сериозен, дългогодишен и постоянен.

Влажните зони са едни от най-ценните природни богатства, в които живеят животински и растителни видове. Човешката грубост и невежество доведе до унищожаването за страната ни на редица видове, като сивия жерав, розовия пеликан, дунавската русалка, и значително намали колониите от чапли и корморани. Това е само малък виден белег за значителния проблем на Дунав.

Албена Симеонова се занимава над 30 години с темата, като оглавява една от първите неправителствени организации в страната „Фондация за околната среда и земеделие“, която работи активно по проекти, свързани с проблемите на земеделието и екологията, антиядрената политика, опазване на биоразнообразието в Дунав.Тя ни потвърди, че целият Дунав в България е проблемен, относно своето биоразнообразие. И сякаш по въпроса не се прави абсолютно нищо, което води до гибелни последствия. Инициираната от Европейската комисия през 2010 година Дунавска стратегия е с основни точки за постигане свързаност и стимулиране на туризма, опазване на околната среда и възстановяване на качествата на водата, развиване капацитета на уменията на хората, справяне с престъпността, а за това разполагаше със 100 млрд. евро . „Парите отидоха по Сърбия, Унгария, Австрия, Германия, обаче не и в България“, казва Албена. Според нея, причината е незаинтересованост.

Положението става все по-сериозно, влажните зони са пресушени и друг показател са крайдунавските блата, които от 20 са останали 3, защитени със закон – Гарван и Сребърна (край Силистра) и Кайкуша (край Белене).


Резерват Сребърна


Река Дунав протича през държавите Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна, а водосборният ѝ басейн се простира и на териториите на Швейцария, Италия, Чехия, Полша, Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Албания и Косово. В България тя е тревожно изоставена и категорично най-мръсна. Може би е нормално като последна спирка преди вливането си в Черно море?


снимка: Миряна Иванова

„Не. Не е нормално у нас да е най-мръсна. Може би по-мръсни са само реките, които идват от Русия и се вливат в Черно море. В Европа най-мръсната река е Дунав. Почти няма пречиствателни станции за отпадни води в градовете. Истина е, че една голяма част от предприятията, които работеха по време на комунизма, вече не работят и Дунав е значително по-чист от преди, но по отношение на органичния отпадък е много мръсен.“, коментира Албена Симеонова.

Част от предложенията и заниманията на организацията е на първо място да информира. Обикновено обучават хората на север, земеделците, населението от селата. Учат ги да не използват пестициди, да не замърсяват собствената си земя, да използват безвредни препарати на растителна основа, за да запазят градините си и околната среда.


Скален манастир в пясъчниците на Никополското плато, надвиснали над Дунав, снимка: Борислав Сандов

В момента нейният екип започва проект за опазването на биоразнообразието на Никополското плато, област Плевен. Мястото се намира близо до река Дунав и се отличава с богато биологично разнообразие и редки, застрашени и защитени растения и животни. На територията му са установени 92 гнездящи вида птици, от които 16 са включени в Червената книга на България.


река Дунав от Свищов, снимка: Мирияна Иванова

Част от проблемите са изграждането на главно незаконни кариери, лошо управление на отпадъците, залесяване на неприсъщи за района видове, изсичане на крайречни гори, което може да доведе до пълното унищожаване на този тип местообитание. Мястото е уязвимо от развитието на промишлеността, урбанизацията, разрастването на пътната мрежа и може да доведе до сериозни щети.Проектът на „Фондация за околната среда и земеделие“ ще започне тази есен и планира обучителни програми за заинтересовани – ловци, риболовци, коя риба не бива да се ловува, които са защитените животински видове и растителни видове, защото билкарите също унищожават значително поречието на река Дунав, също и незаконният обстрел на животни. Това са част от предметите на проекта.


снимка: Миряна Иванова

Вашият коментар