Факултетът по обществено здраве на МУ връчи дипломите на 119 бакалаври и магистри

На тържествена церемония в Медицински университет – Пловдив бяха връчени дипломите на 119 дипломанти от 3 бакалавърски и 2 магистърски програми във Факултета по обществено здраве. 

Завършващите студенти са от специалностите „Акушерка“ – ОКС „Бакалавър“, „Медицинска сестра“ – ОКС „Бакалавър“, „Управление по здравни грижи“ – ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, и „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ – ОКС „Магистър“. 36 от абсолвентите са с отличен успех от следването и държавните изпити.

Средната оценка от обучението на студентите от специалност „Акушерка“ е „Мн. добър 4,74“, а от държавните изпити – „Мн. добър 4,54“. За бакалавърска програма „Медицинска сестра“ средният успех от следването е „Мн. добър 4,76“, а от държавните изпити – „Добър 4,27“. Средният успех на бакалаврите от „Управление по здравни грижи“ е „Мн. добър 5,40“, а от държавния изпит – „Отличен 5,58“. Магистрите от същата специалност имат среден успех от следването „Отличен 5,58“, а от държавните изпити – „Отличен 5,88“. Средната оценка от обучението на магистрите от „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ е „Отличен 5,56“, а от държавните изпити – „Отличен 5,67“.

Отличниците на Випуск 2021/2022 получиха дипломите си заедно с плакети лично от ректора проф. Мурджева.

След като бяха връчени дипломите на всички завършили 5-те бакалавърски и магистърски програми, абсолвентите от специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ положиха тържествена клетва, подобна на Хипократовата. 

В програмата на промоцията бе включен и музикален поздрав от вокално дуо „Доминанто“.

Вашият коментар