Младежки център Пловдив стартира четири неформални обучителни програми

Екипът на Младежки център Пловдив открива есенно-зимния сезон с четири нови обучителни програми. Те ще се провеждат в периода октомври 2021- януари 2022 и целят трайно и устойчиво развитие на знания и умения у младежите от 15 до 29 г. от Пловдив и региона.

Програмите са: „Млад изследовател“, „Млад стажант- младите (въз)действат“, „Млад икономист“ и „Философски диалог“ и стартират от 23 и 30 октомври.

Чрез методите на неформалното образование и ученето чрез преживяване, младите хора ще имат възможност да придобият опит и знания, посветени на въздействието на младия човек върху заобикалящата го среда и подобряването й, а и ще развият своите личностни компетенции, себеизразяване и креативност.

Програмите „Млад стажант- младите (въз)действат“ и „Млад икономист“ се радват на изключителен интерес, досега по тях успешно са преминали десетки младежи. Темите, които застъпват, се поднасят изключително интерактивно и увлекателно, с много ролеви ситуации, активности и игри. Част от тях са: емоции и преодоляване на стереотипи, изкуство и творчество, доброволчество, социално предприемачество, информираност и защита в онлайн среда, управление и планиране на лични финанси, инвестиции и спестявания, вземане на рационални и работещи решения и др.

„Млад изследовател“ и „Философски диалог“ са нови програми, създадени по идея и желание на самите млади хора, след проведено проучване сред тях. В тях ще бъдат дискутирани редица теми за околната среда, екология, философия и критично мислене, себеизразяване, толерантност, пътешествия в природата, а и вътре в самите нас.

Участието във всички събития е безплатно, но е нужно младежите да посещават всички модули от избраната програма. Предварителна регистрация за програмите може да намерите в събитията във фейсбук страницата на Младежки център Пловдив: https://www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv

Програмите се осъществяват като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 

За автора

Вашият коментар