12 младежи от цяла България обучители по „Йога на смеха“

young21
Сдружение „Чудно“  открива проект „Синергия“, целта на който е да се работи за подобряването на три сфери от живота на младите хора в България – здраве, финансова и социална сфера. Това ще доведе до развитие на нови гледни точки и умения и обогатяване на цялостния мироглед на нашите бенефициенти.

Думата „синергия” означава съвместно действие, при което крайният ефект е по-голям от сумата на ефектите, предизвикани поотделно от всеки фактор.

Събраха се дванадесет млади човека от шест града в България, които преминаха тренинги за инструктори по Йога на смеха (здраве), финансова грамотност (бизнес) и личностно развитие (социална сфера). Обученията се провеждаха в град София от 11 до 15 юли 2012 година.

След като се върнат по родните си места обучените младежи ще запознат да работят с 2000 млади хора за целите на проекта и програмата „Младежта в действие”. В последващите три месеца участниците в тримодулното обучение ще трябва да направят поне шест сесии по Йога на смеха и да проведат поне три финансово-образователни беседи по своите градове.
chudno_ioganasmeha
За повече информация прослете този линк!

mediacafe.bg

За автора