301 978 души гласуват на балотажа в Пловдив

 301 978 души ще гласуват за втория тур на изборите за президент и вицепрезидент днес в Пловдив. Непроменен остава броят на избирателните секции –  481 бр. в т.ч.:

–  459 бр. избирателни секции в шестте района на общината (в училища и детски градини);

–  4 бр. избирателни секцииза гласуване с подвижна избирателна кутия за лица с трайни увреждания в районите Централен, Северен, Южен и Тракия;

–  5 бр. подвижни избирателни секции за гласуване на лица, поставени под карантина или задължителна изолация;

–  11 бр. избирателни секции в големите лечебни заведения в гр. Пловдив – УМБАЛ „Св. Георги“, МБАЛ Пловдив към ВМА София , МБАЛ „Каспела“, МБАЛ „Пловдив” АД, като в тях има 5 избирателни секции в отделения с болни от КОВИД 19;

–  2 бр. избирателни секции за лица, лишени от свобода, спрямо които няма влязла в сила присъда – в  Пловдивския затвор и Следствения арест.

В 455 бр. избирателни секции ще се гласува машинно, като в 97 бр. от тях има по две машини. В 26 бр. секции ще се гласува с хартиени бюлетини. Това са подвижните секции, секциите в болниците и 4 бр. избирателни секции  – 2 бр. в район Западен и 2 бр. в район Тракия, в които избирателите са под 300.

Общият брой на избирателите в Община Пловдив, съгласно списъците, които са предадени на секционните избирателни комисии, е 301 978 (район „Централен” – 65 355, район „Източен” – 45 099, район „Западен” – 32 840, район „Северен” – 43 767, район „Южен” – 67 087, район „Тракия” – 47 830).

78 избиратели попадат за първи път в избирателните списъци на Община Пловдив. Това са жители с постоянен адрес в гр. Пловдив, родени в периода между 15.11. – 21.11.2003 г.

За улеснение на гласуването, за избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването, в изборния ден е осигурен транспорт. Заявки за специализиран транспорт на хора с трайни увреждания от дома им до избирателната секция и обратно до дома на избирателя, се приемат до 17.00 часа на 21.11.2021 г. на телефони: 032/962478 и 0887 484884.

Общинската администрация напомня, че със свои заповеди кметовете на райони са забранили продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитка за периода от 06.00 ч. до 21.00 ч. на 21.11.2021 г. в заведенията за обществено хранене и другите обществени места в административно-териториалните граници на гр. Пловдив, с изключение на тези заведения, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества.

За автора

Вашият коментар