Човекът, който ме вдъхновява

botev_bulgaria
В търсене на новите българи, които имат положителен образ и влияние в различни области от живота ни – образование, наука, изкуство, бизнес, спорт, JobTiger, в партньорство с НМФ, стартират инициативата „Човекът, който ме вдъхновява“.

„Човекът, който ме вдъхновява“ има силен позитивен заряд. Инициативата цели да издири и представи на цялото общество личности, които носят нови идеи и заразяват с действията си своята общност. Тези личности създават новите ценности и носят новия имидж на България чрез положителния пример, който дават за икономическото развитие и лично израстване на всеки.


Кои са лидерите с ново мислене, които имат желание и енергия да променят статуквото, да се борят без прекъсване, да подобряват собствени рекорди, да експериментират, да успяват, да въвеждат иновации, да преодоляват трудности и едновременно с това да увличат още хора след себе си? Кои са тези, които имат безспорен авторитет и положително въздействие върху своите общности, без да са били на кориците или екраните на водещите медии в България?
Отговори на тези въпроси ще даде обикновения човек. Той ще има възможността  да изкаже мнение и предпочитание, да идентифицира личности, които го вдъхновяват, да открои образът на своето време.
За повече подробности по гласуването влезте в сайта на НМФ

mediacafe.bg

За автора