ЕМФ изготвиха харта на доброволците в Европа

Хартата за правата и задълженията на доброволците вече е завършена от експертите на Европейски младежки форум, след проведена широка консултация с партньори, заинтересовани страни и самите доброволци, информира се mediacafe. Хартата подканва местни, национални и европейски институции да развият политики свързани с доброволчеството.
 
Тя дава още насоки относно правата и задълженията на доброволците и осигуряващите дейност за тях, както и определя ролята на институциите на всички нива. Комитета по образование и култура на Европейския парламент подкрепи хартата и препоръча на страните членки да използват документа като отправна точка при развитието на политики и законодателство в тази област.
 
Хартата за правата и задълженията на доброволците беше конструирана по време на Национална среща “Младежко доброволчество” и FUNCITY през 2011 и 2012 година. Тогава експертите на Европейския младежки форум работиха неуморно, за да сглобят този стратегически важен документ за развитието на доброволчеството.
В същото време Министерство на културата подготвяше закон за доброволчеството, който следваше да определи основните правила свързани с доброволческите дейности и да определи мерки за защите на доброволците в България. За съжаление проекта на закон все още не е приет в страната ни.

Текстът на хартата можете да намерите тук.

Повече за доброволческите проекти и за инициативите на НМФ вижте тук!

 

За автора

Вашият коментар