ЕМФ изготвиха харта на доброволците в Европа

Хартата за правата и задълженията на доброволците вече е завършена от експертите на Европейски младежки форум, след проведена широка консултация с партньори, заинтересовани страни и самите доброволци, информира се mediacafe. Хартата подканва местни, национални и европейски институции да развият политики свързани с доброволчеството.   Тя дава още насоки относно правата и задълженията на доброволците и … Продължение

Пета юбилейна среща на младежите от цяла България във Варна

Национална среща „Mладежко предприемачество“ ще се проведе в периода от 4-ти до 8-ми юли тази година с участието на НМФ Събитието е пето юбилейно за България и на него ще се акцентира върху младежките дебати, организирани от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“. За … Продължение

Пета юбилейна среща на младежите от цяла България във Варна

Национална среща младежко предприемачество ще се проведе в периода от 4-ти до 8-ми юли тази година. Събитието е пето за най-голямата младежка структура в България. На него ще се акцентира върху младежките дебати, организирани от Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите и Община Варна, Дирекция "Образование, младежки дейности и спорт".   За втора … Продължение