Мобилен пункт събира опасни отпадъци в Пловдив

Община Пловдив организира мобилен събирателен пункт  за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. Ще се проведат две кампании през тази година като първата ще е в периода 28 – 30 април. Мобилният пункт ще бъде позициониран по няколко часа във всеки район на общината.

На 28.04.2014 г. от 10:00 до 12:45 ч.пунктът ще се помещава  на адрес: Район Централен, паркинга зад ресторант „Стадиона” , а от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район Северен, източно от бул. „България” № 108, На 29.04.2014 г. от 10:00 до 12:45 ч. ще можете да го намерите на адрес: Район Южен, продължението на бул. „Македония” срещу магазин „Лидъл” и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район Западен, на паркинга на ул. „Равнища” до параклиса „Св. Троица”.

На 30.04.2014 г. от 10:00 до 12:45 ч. своите опадъци можете да занесете на адрес: Район Източен, ул. „Лев Толстой” № 2 и от 13:45 до 16:30 ч. на адрес: Район Тракия, бул. „Освобождение”, срещу пицария „Верди”.

Основните групи опасни отпадъци, които ще се предават на пунктовете са:

–   Живак и живаксъдържащи уреди – живачни термометри, прекъсвачи и други подобни (с изключение на луминесцентни лампи);

– Лакове и бояджийски материали – бои, лакове, разредители и разтворители за боя, терпентин и др.;

-Домакински препарати и химикали – почистващи препарати, белина, дезинфектанти, дезодоранти, киселини, основи, реактиви, пестициди и др.;

–   Мастила и замърсени опаковки – опаковки, съдържащи опасни вещества;

–   Фармацевтични продукти – лекарства с изтекъл срок на годност.

Предвижда се втората кампания да се проведе през месец октомври тази година, а гражданите ще бъдат информирани своевременно чрез средствата за масово осведомяване и официалната интернет страница на общината.

Изхвърлянето на опасните битови отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата, поради което Община Пловдив призовава гражданите да се възползват от предложената възможност да се освободят от  намиращите се в домовете им опасни отпадъци.

Инфо:greentech.bg

За автора

Вашият коментар