НМФ в Дискусия за младежките политики

ПРОГРАМА 12 февруари, 2013 от 10:00ч. до 12:00ч. София, УНСС, Голяма конферентна зала

 

г-н Веселин ИЛИЕВмодератор на конференцията
проф. Стати СТАТЕВ Ректор на УНСС;
г-н  Калоян ДИМИТРОВ – Председател, Студентски съвет, УНСС;
г-жа Лора ЛЮБЕНОВА – Зам.-председател, Национален младежки форум – България;

г-н Ивайло КАЛФИН– Член на Европейския парламент, съдокладчик на ЕП по многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020, Зам.-председател на Комисията по бюджети в ЕП;

г-н Паскал ЛЬОЖОН – Ръководител отдел „Младеж“, Главна дирекция „Образование и култура“ на Европейската комисия;

г-жа Катерина НЕВЕДАЛОВА – Член на Европейския парламент, Член на Комисията по култура и образование в ЕП; /видео обръщение/;

г-н Петър МАТИЯШИЧ – Президент, Европейски младежки форум;

 

За автора