Пловдив получи договор за Младежкия център за 2,2 млн. лева

Община Пловдив получи договора за изграждане на Младежкия център за 2,2 млн. лева, който се планира да се изгради край Гребната база. Той бе връчен на зам.-кметът по младежките дейности Георги Титюков от министъра на образованието Анелия Клисарова. Ако всичко върви по план, Младежкият център на Гребната ще бъде готов до края на 2014-а година.

Той ще бъде на 3 етажа и в сградата ще има библиотека, компютърна зала, 4 семинарни зали и обслужващи помещения. Центърът ще обслужва основно деца и младежи в риск или неравностойно положение. Те ще имат възможност да участват и организират младежки обмени, да участват в неформални обучения в гражданско образование, изграждане на социални умения, младежко лидерство и други. В центъра ще се създадат клубове по интереси, програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от училище, възможност за участие в доброволчески инициативи и други услуги.

Основна целева група са децата и младежите от местните общности на възраст между 15 и 29 години; децата и младежите в риск, особено представители на социално слабите, от семейства с нисък доход, с девиантно поведение; извършващи противообществени и престъпни действия; настанени в социални институции; децата и младежите в риск от етническите малцинства.

Проектът ще бъде осъществен с подкрепата на българската неправителствена организация Национален алианс за работа с доброволци. Партньор е и норвежката организация Агдер Рисърч.

Точната стойност на проекта е 2 243 320.31 лева  и се финансира от Програмата „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 – Грижа за младежи в риск, по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Вашият коментар