Пловдив ще си има информационен център за младите

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, Медия кафе и Plovdiv clubs откриват свой информационен център за младежка информация и активност.

 

Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите, младежките портали Media Cafe и Plovdiv Clubs откриват съвместно Младежки информационно-консултантски център (МИКЦ) в град Пловдив, по проект финансиран от Националната програма за младежта на Национален център “Европейски младежки програми и инициативи”.

 

Основната идея на проекта е да развие пространство за обмен и предоставяне на информация за младите хора в град Пловдив в различни посоки според техните интересите, като по този начин създаде възможност за активно включване на младите хора в обществения живот на града. Акцент в работата на центъра ще бъде младежката заетост и предриемачество, както и възможностите за образование. Центърът ще организира и събития, като сред първите планирани са “Бизнес ден в универститета”, конкурси за фотография и есе на тема “Мисия: Моя град”.

 

Чрез своя център инициаторите ще предоставят качествени и достъпни услуги и за начините за самостоятелни инициативи на младите в града. Така например, ако група младежи желаят да реализират своя инициатива, МИКЦ ще предоставя информация и оказва подкрепа за начините за нейната реализация. Центърът ще работи в тясно сътрудничество със студентските съвети на града, както и с младежките организации и неформални групи.

 

Центърът ще се помещава на ул. “Волга” 24 и ще разполага с необходимия ресурс за предоставяне на информация за младежки дейности в града, събития, фестивали, спортни дейности, туризъм и други.

Ако искаш, но не знаеш как!

 

mediacafe.bg

 

 

За автора