Първа помощ за Висшето образование

mikcplovdiv
Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ), заедно с екипа на МИКЦ – Пловдив Област, организираха и проведоха в края на месец април обучение на тема ‘’Първа помощ за висшето образование’’. Обучение за разработване и изпълнение на проучвания в областта на висшето образование.’’ Обучението е част от дейностите, предвидени по проект Антикорупционна студентска мрежа в Югоизточна Европа, инициирана от Фондация ‘’Отворено общество’’ – Будапеща.

Целта на обучението бе да се запознаят студентите с методите и техниките за провеждане на проучвания, насочени към разкриване на непрозрачните практики в системата на българското висше образование. Участниците в събитието бяха студенти от ПУ ‘’Паисий Хилендарски’’, МУ –Пловдив, УНСС и Академия на МВР – София.
Обучението бе разделено на два модула. Първият модул (20 – 22 април) визираше въпроси свързани с функционирането на системата на висшето образование в България, както и общометодологически проблеми отнасящи се към изучаването и изследването на феномена корупция. Бяха направени някои съпоставки и с образователните системи в другите страни, включени в Антикорупционната мрежа – Сърбия, Македония, Хърватска , Молдова.
Втората част се проведе в периода 27 – 29 април. Бяха проведени презентации на различните методологии и инструменти за проучване  – анкетни карти, интервюта, фокус групи и т.н. Освен около презентации, обучението бе структурирано и около работа в групи и  даде възможности за провеждане на дискусии по проблемите, засягащи студентите и младежите в България.

Благодарности!

Организационният екип иска да изкаже своята благодарност към Студентски съвет към ПУ  и ръководството на университета за подкрепата и предоставената възможност да проведе инициативата в сградите на учебното завдение. Искаме да Благодарим и на Лилия Бабакова, докторант в Пловдивския университет, както и на ас. Маргарита Русева за това, че се включиха в обучението и го направиха една идея по-интересно и полезно. И накрая, но не на последно място, благодарности към студентите, които взеха участие – млади, енергични и интелигентни. С такава аудитория всичко върви по-леко и по-приятно.

 

МИКЦ – Пловдив Област
ул. “Волга“ 24
телефон: 032 62 22 78

Екипът на МСМРБ и МИКЦ – Пловдив Област!

СНИМКИ
може да видите, ако проследите този линк!

mediacafe.bg

За автора