Сергей Игнатов обсъжда с НМФ закона за младежта

Днес, 24 ноември представители на НМФ (Национален Младежки Форум) се срещнаха с министър Сергей Игнатов и му връчиха становището на Общото събрание на НМФ по проекта за закон за младежта. На нея присъстваха председателят на НМФ Веселин Илиев, както и управителния съвет на организацията.

По време на срещата младежите изложиха вижданията си за закона и необходимостта от ревизия на текста, за да бъде той в интерес на младежките организации. Предложи се сформиране на експертна група, която да даде конкретни промени за текста на проекта. НМФ обясни на министър Игнатов, че е несериозно за две седмици да се даде становище по този така важен казус.

 

 

Министър Игнатов прие предложението за създаване на контакт с експертите на младежките организации в България, които пък от своя страна трябва да подадат, колкото се може по-скоро конкретни предложения, които ще бъдат предложени на МОМН. В допълнение МОМН ще организира минимум две кръгли маси по закона, като първата ще е в най-скоро време през Декември, на които ще се съберат още мнения, обещаха от министерството на образованието. Министър Игнатов не се съгласи, че законът е правен на тъмно, а че по-скоро се е търсело оформянето на готов текст, който да бъде обсъждан широко. Подчерта, че не е имал намерение да вкара закона в Министерски съвет скоро, а че ще търси широкото му консултиране.

„Този закон е за младите хора, не за министеството, затова вие трябва да кажете какво искате“,
успокои Игнатов младежите пред екип на mediacafe.bg.

 

Други теми засегнати в срещата бяха свързани с позициите на НМФ прието в Дряново, към които прояви интерес – мобилността с цел практика, личностното развитие на младите хора, неформалното образование и необходимостта да бъде подкрепено от образователните институции. Сергей Игнатов  разказа впечатлнието си от програма в Израел, чрез която децата имат свои ментори, които ги обучават и помагат в реализирането на подобен тип образование в училище.

 

Веселин Илиев информира г-н Игнатов, че в България това се прави от младежки организации и те имат много идеи, от които министерството може да се възползва.

 

Теодор Василев  разказа и за идеите за Международната награда за млади хора.

 

Предложи се идеята за създаване на фонд за младежта, като един от примерите е фонд, в който всяко министерство отделя средства за младежки дейности според ресора си. Министърът сподели, че подобна идея се е въртяла в министерството, но не е мислено в детайли.mediacafe.bg
– Даниел Димов

За автора