Български военни и учени ще си сътрудничат в усвояване на нови технологии и обучение на студенти

Съвместното командване на специални операции и Техническият университет – филиал Пловдив подписаха днес в заседателната зала на висшето учебно заведение договор за сътрудничество. Подписите под документа поставиха генерал-майор Явор Матеев – командир на Съвместното командване на специални операции и проф. д-р Въльо Николов – директор на Техническия университет – филиал Пловдив. В договора е отбелязано, че двете страни имат общи цели, за постигането на които обединяват усилията си:

  • напредък в развитието и използването на нови технологии и продукти;
  • издигане нивото на учебната и научно-изследователската дейност;
  • обогатяване и развитие на базата за научни изследвания;
  • регионално развитие и просперитет.

След подписването проф. Въльо Николов припомни, че филиалът на Техническия университет в град Пловдив започва дейността си с факултета за специална подготовка, обучаващ инженерни кадри за отбранителната ни промишленост. Обучението на студенти в областта на авиацията, оръжейното и боеприпасно производство продължава и днес. „Затова ние имаме интерес да поддържаме контакти със Съвместното командване на специалните операции, за да могат наши студенти да се запознават директно с експлоатацията и поддръжката на изучаваната военната техника, като част от учебния процес, както и да отиват на стаж във военни формирования.“ – обясни интересите на висшето учебно заведение проф. Николов.

„Подписвам този договор с убеждението, че ще получим знания и техническа помощ за  поддръжката и усвояването на нашата техника. Шестима от нашите служители са завършили Техническия университет, а в момента един се обучава тук. Ще подкрепям всички наши военослужещи, които искат едновременно да работят и да учат във филиала на Техническия университет.“ – заяви генерал Матеев.

Доц. д-р Атанас Начев – преподавател в Техническия университет – филиал Пловдив и бивш директор на дирекция в Института по отбрана отбеляза, че учените от университета могат да бъдат  полезни и с инженерна, научна и техническа експертиза при решаване на конкретни задачи във военната област. „Военните формирования имат не малко проблеми, свързани с поддръжката на стара техника и с навлизане на нова техника. И в двете насоки имаме техническа компетентност и можем да окажем помощ.“ – заключи доц. Начев. 

Вашият коментар