Благоевград с нов план в грижата за кучетата

Проведе се Първото заседание на Съвета за сътрудничество. Той е сформиран в рамките на общата Стратегията за овладяване на популацията на безстопанствените кучета и контролът при отглеждането на домашни любимци на територията на Община Благоевград.

Следващите дни ще бъде разработен детайлен план за изпълнение със съответните срокове и отговорности, както и голяма информационна кампания за широката общественост.

Заседанието беше официално открито от кмета на града Ясен Попвасилев, а на него присъстваха представители на МВР, Прокуратура, Съд, Агенция по безопасност на храните, доброволци, кметове, общински съветници.

Представен беше и състава на Съвета за сътрудничество, който включва експерти с опит в европейските и международни практики и норми в сферата на защита на животните, ветеринарни лекари и хора, участващи в редица каузи в подкрепа на бездомните животни.

В рамките на заседанието беше приет План за дейността на Съвета за 2021 година, съгласно който до края на годината трябва да се изгради площадка за разхождане на кучета в квартал Еленово, да се ремонтира съществуващата такава в Парк Бачиново, да се въведе електронна система за регистрация на домашни и безстопанствени кучета, да се разработят програми и да се обучат доброволци. Беше посочена и нуждата да се създаде специализиран сайт и не на последно място да се извърши преброяване, както на домашните, така и на бездомните кучета в местността.

За пръв път в Благоевград се създава структура в широка коалиция и съвместно участие на община, гражданско общество, институции и ветеринари за планиране и контрол на изпълнението на мерките от Плана към Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета.

За автора

Вашият коментар