Добрата новина: Раздават безплатно компостери на домакинствата в Русе

До 17 септември русенци могат да подадат заявление, за да получат безвъзмездно контейнер за домашно компостиране. Компостерите ще бъдат предоставени на жителите на Русе, включително кварталите „Средна кула“, “Долапи“, „Образцов чифлик“ и с.о. ДЗС.

За да кандидатстват, гражданите трябва да са собственици на имота, върху който ще разположат контейнера, и той да не е в режим на етажна собственост. Критерият за подбор е площта на терена, като регламентът допуска в един имот да се разположи не повече от един компостер.

Желаещите да получат безплатен компостер трябва да подадат заявление по образец с приложено към него копие на нотариален акт, удостоверяващ собствеността на имота от заявителя.

Заявлението може да бъде получено в деловодствата на Община Русе (пл. „Свобода“ № 6 и ул. „Олимпи Панов“ № 6) или да се изтегли от от сайта на Община Русе.

Документите се подават лично в деловодствата на Община Русе на пл. „Свобода“ №6 и на ул. „Олимпи Панов“ №6, както и на e-mal: mayor@ruse-bg.eu.

Целта на кампанията е да намали изхвърлянето на биоразградими отпадъци в сивите контейнери за смет. С това ще спадне и общото количество на депонираните отпадъци, за които русенци плащат милиони левове отчисления към Министерството на околната среда и водите.

За автора

Вашият коментар