Добрич подканва за домашно компостиране

Добрич публикува онлайн анкета в официалния сайт на общината, относно нагласите спрямо домашното компостиране. Преди да попълните въпросника, те са обяснили какво означава компостиране, защо е важно да третираме отпадъците си по този начин и какви са ползите за нас.

Компостирането е един от най-подходящите и икономични методи за третиране на биоразградими отпадъци. Това е процес, при който органичните вещества се разграждат и превръщат в хумосоподобен материал, наречен компост. Компостът подхранва почвата, изгражда структурата, повишава обмяната на въздуха (аерацията) и осигурява задържането на вода в нея.

Чрез правенето на собствен компост спестяваме пари като намаляваме необходимостта от закупуването на подобрители за почвата, изкуствени и органични торове; Създаваме условия за производство на екологично чисти плодове и зеленчуци; Подпомагаме себе си и нашата околна среда; Намаляваме значително количеството на битовите отпадъци, достигащи до депата, съответно ще намалим разходите за депонирането им; Ще изпълним изискванията и целите за ограничаване на количеството депонирани битови биоразградими отпадъци.

Подходящи за компостиране са: голяма част от отпадъците, образувани в нашите домове – хранителни отпадъци: обелки от плодове и зеленчуци, както и стари плодове и зеленчуци, остатъци от хляб, макаронени изделия, утайки от кафе, пакетчета от чай, черупки от яйца, растителни отпадъци: цветя, слама, прясно окосена трева, изсушена трева и листа, дървесни клончета, дървесни стърготини, естествени влакнести материали и платнени остатъци от памук и вълна и други. Всички те съдържат органични компоненти, които се разграждат по естествен път.

Анкетата можете да попълните тук.

За автора

Коментари (1)

Вашият коментар