Глобите в Пловдив вече се плащат онлайн

Задължения по наказателни постановления или глоби на физическите и юридически лица вече ще могат да се плащат чрез нова онлайн услуга през сайта на общината.

Данните за глобите и размера на финансовата санкция се съдържат в регистър, който се поддържа от Община Пловдив, а начините за заплащане са чрез виртуален POS терминал или банков превод.

Гражданите могат да направят проверка за задълженията си и по номер на издадения наказателен документ, година на издаване и ЕГН. Всичко това ще им спести време и ходене на място, което е особено важно в настоящата пандемична обстановка.

Вашият коментар