Готвят озеленяване и експониране на крепостна стена в Стария град

Точка 2 от дневния ред на общински съвет Пловдив гласи „2XI-5/05-01-2022- Одобряване на проект за изменение на Подробен устройствен план – план за регулация на част от кв. 61 по плана на „Старинна градска част“, гр. Пловдив“.

След запитване в местната администрация, значението на точката се избистри. Установихме, че става дума за ул. Константин Стоилов 26 или втория паркинг по павираната улица, която води към ул. Отец Паисий.

Цялата площ е 211 кв. м., половината е собственост на община Пловдив. В момента там спират коли, а предложението на район Централен е да се премахнат автомобилите, да се озелени пространството и да се реставрира и експонира крепостната стена.

Тя е огромна и е в лошо състояние. Има нужда от реставрация и консервация, затова е и внесено искане в Министерството на културата за отпускане на средства за целта. Стената е не само важна като архитектурно-историческа ценност, а и важна подпорна стена за къщите на ул. Съборна.

„Дори вчера говорих с директора на НИНКН арх. Петър Петров, който потвърди, че ще направи всичко възможно да запознае с проблема министъра на културата Атанас Атанасов, за да може да се предприемат действия. Със сигурност има липса на зеленина както в Стария град, така и в Капана. Аз си го представям с красива природа, подходящо осветление, което да показва красотата на крепостната стена. И, разбира се, да тя да бъде укрепена, защото състоянието й изобщо не е добро и може да бъде опасно.“, каза за MediaCafe кметът на район Централен Георги Стаменов.

Общинската сесия ще се проведе на 13 януари, четвъртък, където ще се гласува точката от общинските съветници. Целта на смяна на статута на земята е, че тя става защитена в бъдеще и не може да се злоупотреби с нея.

Ако се гласува „ЗА“ смяна на статута, следващата стъпка е да се изготви проект и да се отпуснат средства от министерството за реализирането на проекта. А какво представлява това като период от време, не е ясно още.

С точките от дневния ред може да се запознаете ТУКВашият коментар