„Градини и паркове“ потърси експертното мнение на ландшафтните архитекти в Пловдив

„Градини и паркове“ е отворено за всички добри идеи и предложения, които  да помогнат за развитието и по-доброто поддържане на зелената система в града.“ Това коментира директорът на общинското предприятие Веселин Козарев след среща с представители на Съюза на ландшафтните архитекти в Пловдив.

Заедно с него заместник-директорът инж. Георги Николаев и ландшафтният архитект Десислава Танчева, които от страна на „Градини и паркове“  също участваха в срещата, се запознаха с вижданията на експертите от професионалната гилдия за работата на предприятието. Конкретни препоръки дадоха ландшафтните архитекти Невена Пачеджиева, Станимир Шаламанов и Стамо Стамов.

Сред акцентите бе поставена необходимостта от по-голям бюджет на предприятието. Това би позволило закупуването на нова модерна техника и механизиране на част от ръчния  труд. Дадени бяха идеи за организационни промени, които да подобрят ефективността на работата. Според ландшафтните архитекти например издаването на заповеди за санитарни резитби на дървета, както и графиците за изпълнение, трябва да се прехвърлят от районните кметства към предприятието. Изразено бе мнение и относно начина, по който сега се извършва резитбата на някои видове растения. Ландшафтните архитекти препоръчаха също да се провеждат конкурси за цветни фигури.

„В подходящо време след пандемията от коронавирус предвиждаме да срещнем ландшафтните архитекти с техниците на предприятието, за да ни дадат съвети в каква насока да подобряваме качеството на работа и да проведат обучения за повишаване на квалификацията“, каза директорът на „Градини и паркове“ Веселин Козарев.   

За автора

Вашият коментар