Коледна кампания помага на редки птици да отглеждат в безопасност малките си

Българското дружество за защита на птиците информира, че започва Коледната кампания, в която всички ние можем да помогнем на редките птици при отглеждането на потомството им.

Поддържането на платформи за гнездене на птици е каузата, с която тази година БДЗП стартира своята коледна кампания. Платформите, изградени във влажни зони, гарантират спокойствие на птиците и ги предпазват от набези на наземни хищници. Благодарение на тях през последните три години къдроглавият пеликан увеличи местата, където гнезди у нас. За друг защитен вид, речната рибарка, те са единственото подходящо място за гнездене в Защитена местност „Пода“.

През последните 60 години в България имаше само 1 място, където гнездеше застрашеният къдроглав пеликан – в езерото Сребърна. Но през 2016 г. няколко наколни дървени платформи в природен парк „Персина“, изградени от БДЗП и ДПП „Персина“, промениха това. Днес видът вече има общо три места у нас, където отглежда малките си, като най-новото от тях се сформира тази година в защитена местност „Калимок-Бръшлен“. Причината – платформата, които поставихме през миналата зима! През тази година отчетохме и абсолютен рекорд в отгледаните малки в новите колонии – 109.

450 са двойките речни рибарки в защитената местност „Пода“ край Бургас, които нямат друго по-подходящо и сигурно място за гнездене освен няколко платформи. Всяка година, благодарение на защитата от хищници и човешко безпокойство, която платформите им дават, те успешно отглеждат своите малки.

За поддръжката на платформите на Дружеството са необходими 6000 лв., които ще послужат за закупуване на строителни материали – дървен материал, метални решетки, крепежни елементи, транспорт. Със сумата тази зима ще бъдат осъществени ремонтни дейности и подготовка за новия гнездови сезон на платформата за къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“, а през лятото – на четири от гнездовите платформи за речни рибарки в защитената местност „Пода“.Кампанията може да бъде подкрепена чрез дарение на страницата на БДЗП, на platformata.bg, на кратък номер 17 777 с DMS POLET (цена за еднократно дарение за абонати по договор с Теленор, VIVACOM и А1 за един SMS е на стойност 1 лв., за потребители на предплатени услуги – 1.20 лв.) или на следната банкова сметка:IBAN BG55 RZBB 9155 1060 1073 29BIC RZBB 9155Райфайзенбанк ЕАД – клон БългарияОснование за дарение „Платформи“.

На двамата най-големи дарители БДЗП ще осигури възможност за посещение с експерт на колонията на къдроглави пеликани в защитената местност „Калимок-Бръшлен“ и на Природозащитения център „Пода“ и платформите на речните рибарки, където те ще имат възможност да се възползват и от фотоукритието ни, до което е разположена една от платформите.

Грижата за новите поколения на емблематични птици е грижа и бъдеще за цялата българска природа. Тя е дом на всички нас. Благодарим Ви, че ни подкрепяте!

Вашият коментар