Младите в Шумен създават гражданско общество, коректив на властта

Общинският съвет в Шумен свиква онлайн заседание за обсъждане на 21 точки от дневния ред този четвъртък на 25 ноември от 9 часа.

Една от точките е желанието на фондация „Аделе“ общината да вземе участие в проектното предложение „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“.

Целта на проекта е чрез гражданското участие в процесите на вземане на решения да се даде
възможност за периодичен граждански мониторинг върху действията, решенията и политиките,
провеждани от държавата, както и идеите на гражданите да могат пряко да се реализират, мнението
на обществото да стане своеобразен коректив на политическите приоритети и цели и по този начин
да бъде инструмент за обществен контрол върху държавната политика.

Като резултат от изпълнението на проекта се очаква да се доразвият механизмите за
взаимодействие с гражданските организации и да се създадат условия за активно гражданско
участие.

Всички точки от дневния ред може да видите ТУК

Вашият коментар