Незаконната търговия с кученца трябва незабавно да се прекрати

Всеки ден в България се предлагат стотици кученца, развъждани и отглеждани в потресаващи условия и в пряко нарушение на действащото законодателство. Преди броени дни Министерството на Земеделието, храните и горите обяви публична консултация по концепцията за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност.

Дежурно ангажирани по темата е екипът на фондация Четири лапи, които системно са изпращали становища по сериозния проблем с непрофесионалното развъждане в лоши условия и незаконната търговия с кучета през годините. Предстоящият проект може да помогне да се намерят истински решения – както при регулирането на самото развъждане, така и при контрола на продажбата на животни онлайн. Безскрупулни търговци, които се интересуват само от продажбата, печелят невероятни суми на гърба на нищо неподозиращите купувачи и на измъчените и често – болни животни.

През април 2021 година влезе в сила Регламент за здравето на животните, според който всички развъдници в ЕС следва да бъдат регистрирани. Според българското законодателство и досега – обекти, в които се отглеждат, развъждат и/или предлагат домашни любимци с цел търговия, следва да бъдат регистрирани като „животновъден обект – развъдник“. Там трябва да се продават само здрави животни, на които е извършена необходимата ветеринарномедицинска профилактика, както и кучета с ветеринарномедицински паспорт, обезпаразитени, ваксинирани и идентифицирани с микрочип, на минималната възраст от 8 седмици.

Реалната ситуация, обаче е, че незаконно се продават кученца, които са:

Развъждани и отглеждани в домашни условия и/или в незаконни развъдници. Нелегалното развъждане не само нанася щети на икономиката, но и означава, че няма контрол, нито гаранция за начина и условията на отглеждане на продаваните кучета и за тяхното здравословно състояние.

Отделени твърде рано от майка си, по-малки от задължителната минимална възраст от поне 8 седмици, които не са правилно социализирани.

Без поставени необходимите ваксини. Продажбата на кучета без задължителните ваксинации е изключително рисков фактор за здравето на закупеното куче, а в някои от случаите – и за здравето на хората. Липсата на задължителните ваксинации нерядко може да доведе до фатален край на продаваното куче.

Без паспорт и поставен микрочип в разрез с изискването, че всички кучета следва още след навършване на 6 седмична възраст, а така и при продажба (на минимум 8 седмична възраст) да бъдат идентифицирани и регистрирани, с поставен микрочип и паспорт. По този начин, се гарантира възможността за проследяване на произхода и здравния статус на кучетата при необходимост. Липсата на документи и чип на кучетата прави невъзможно проследяването и санкционирането на продавача, извършил престъпление.


Отново фондация Четири лапи активира кампания за преустановяване на незаконната търговия чрез въвеждането на законодателни промени и строги регулации на развъждането и търговията с кучета в България. Като например засилен контрол на задължителната регистрация за лицата, практикуващи развъдна дейност и продаващи кученца, още от първото продадено куче; Въвеждане на мерки за регулиране на онлайн търговията с кучета – само регистрирани и микрочипирани кучета да се рекламират и продават онлайн от техния регистриран и следователно – проследим собственик; Въвеждане на по-високи санкции за нерегламентирана търговия и развъждане на кучета; Засилване на контрола върху задължителната идентификация и регистрация на кучета.

Целта е да се провокира българската общественост да не остане безразлична към този проблем и да се включи в консултацията по концепцията за нов Закон за ветеринарномедицинската дейност до 15 ноември. За целта, всеки може да изпрати имейл до rrankova@mzh.government.bg и mail@mzh.government.bg с попълнен въпросник, който може да намерите ТУК

Два въпроса са с конкретен фокус върху незаконната търговия на кучета: необходимо е гражданите да отговорят на въпрос 12 „Смятате, ли че трябва да се въведат изисквания за търговия от разстояние с домашни любимци?“ с „Да“ и да отговорят на въпрос 15 „Моля, посочете онези съществени, според Вас въпроси, които считате, че трябва да се включат в консултациите…?“

Вашият коментар