Обсъдиха проекта „Античен форум на Филипопол“

Заместник-кметът по култура, археология и туризъм на община Пловдив Пламен Панов и кметът на район „Централен“ Георги Стаменов проведоха работна среща с проектантите от фирма „В и Р Инженеринг“ ООД София, които спечелиха открита процедура за изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 ЗУТ и осъществяване на авторски надзор по време на строителството за обект „Античен форум на Филипопол – изток и юг“.

Стойността на процедурата е 58 800 лева с ДДС. Проектът трябва да стъпи върху одобреното Планово техническо задание и техническите спецификации за зоната и трябва да бъде съгласуван с Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на културата. Площта на археологията в обекта е 8017 квадратни метра.

Целта на тази първа среща бе проектантите да чуят и да се запознаят с визията и идеите на община Пловдив по отношение на изготвянето на идейния проект на обекта.

„Една от много важните задачи, които сме си поставили е всички археологически обекти в центъра да бъдат социализирани, реставрирани и консервирани и достъпни за туристите и гражданите на Пловдив.“, каза заместник-кметът Пламен Панов.

„Обектът е много интересен, с възможности за развитие и предизвикателства, но в същото време е и изключително натоварен с очаквания от страна на пловдивчани!“, каза кметът на Централен Георги Стаменов, който пожела успех на колектива проектанти.

Проектирането ще има за цел не само да се експонира и консервира археологията, но да има улеснен достъп до нея, така че да се превърне в притегателно място за пловдивчани, които да имат причина  да го посещават и разглеждат. Освен въпросите, свързани с експонирането на наличната археология бяха обсъдени спецификите на пешеходните потоци, възможността за изграждане на асансьор за инвалиди, използването на наличните стълби и рампи, насочването на трафика от подлеза, достъпът откъм бул. „Цар Борис III Обединител“ и откъм ул. „Гладстон“, заменянето на сега съществуващите парапети,  в синхрон с новата визия на цялото площадно пространство.

Една от задачите на проекта е да се осмисли и организира функционалната свързаност на двете нива – горе и долу, преодолявайки разликата в нивата, която е голяма, така че цялото пространство да има развитие, видимост, обособени зони, места за сядане и за наблюдение, дневно и нощно осветление, но така че всичко да бъде концептуално свързано с другата част на форума, както и с готовата част на площад Централен. В същото време акцентът трябва да бъде археологията, без съществена строителна намеса, с използване на прости и ненатрапчиви материали и други. Предстоят срещи и с главния архитект Димитър Ахрянов и с ръководството на „Български пощи“ АД. 

Участниците в работната среща се договориха, че още на етап „грубо одобрена идейна фаза“, община Пловдив ще организира публично обсъждане със съответната визуализация, така че пловдивските гилдии и пловдивчани да се запознаят с идейния проект още на работен етап, да дадат своите препоръки, забележки и да споделят идеи.

След приключване на срещата, която се състоя в кабинета на заместник-кмета Пламен Панов, групата отиде на място в Античен форум на Филипопол – изток и юг, където разговорите продължиха.  

За автора

Вашият коментар