Община Пловдив откри компостираща инсталация за зелени отпадъци

Пловдив  вече има своя компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци, която е изградена в Северна индустриална зона. Лентата на новото съоръжение беше прерязана от зам.-кметовете Тодор Чонов и Анести Тимчев.

„Откриваме едно съоръжение, което ще има голям екологичен ефект и ще спестява всяка година на пловдивчани не малко средства от таксите за депонирането на всеки тон отпадък“, подчерта в изказването си зам.-кметът Анести Тимчев като посочи обществени ползи от реализацията на проекта.  По думите му компостиращата инсталация ще преработва 15 000 тона зелен отпадък годишно и ще произвежда близо 7 000 тона компост, с който ще се облагородява зелената система на града. Това ще спести от отчисленията за депониране милиони левове, които общината ще инвестира в т. нар. кръгова икономика и зелени политики.

Един от важните ефекти от въвеждането в експлоатация на новата инсталация е, че  ще намали обема на отпадъците, които се депонират на сметищата в Цалапица и в Шишманци и това ще удължи експлоатацията им, обясни директорът на дирекция „Екология“ Вяра Колева.

Обща стойност на  проекта е 9 млн.  лв. Площадката за компостиране заема 32 декара, на които е разположена цялата необходима инфраструктура – площадка за компостиране, административна сграда,  технически сгради и транспортни връзки.

10% от депонираните отпадъци са от листна маса и биоразградими продукти, които се събират при поддържането на обществени площи, паркове и градини, дворовете на училища, детски градини, здравни заведения, административни сгради и др., както и от домакинства в кв. „Прослав“ и „Коматево“.

Събраните разделно и обработени отпадъци ще се използват за производство на висококачествен компост,  който ще бъде влаган като подобрител на почвата при развиване на зелената система на територията на Община Пловдив. Очаква се, че ще се произвеждат  около 7 000 тона на година.

В презентацията на Гергана Василева, експерт в дирекция „Екология“, подробно беше представена технологията на работата на новото съоръжение. То ще се управлява от общинското предприятие „Паркове и градини“.

„Тук ще работят 12 души, които предстои да бъдат обучени за работа с новата техника“, обясни директорът на предприятието Веселин Козарев.

На официалната церемония присъстваха също директорът на ОП „Чистота“ Димитър Георгиев и представители на изпълнителите от „ГЕРТ – груп“.

Проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ се осъществява с финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.

Вашият коментар