Община Пловдив подкрепи преобразуването на МБАЛ „Св. Мина“ в болница за лечение на коронавирус

Община Пловдив подкрепя предложението на Областния оперативен щаб за създаване на Ковид болница на територията на Пловдив като център на областта. Във връзка с писмо, получено от Областния управител Дани Каназирева на 06.11.20 г. за преобразуване на МБАЛ “Св. Мина” в Ковид болница, зам.-кметът Тодор Чонов, в качеството си на временно изпълняващ длъжността кмет, подготви писмо до всички общински лечебни заведения да предоставят списък от медицински служители, които желаят да бъдат командировани в бившата Първа градска болница.

Община Пловдив обаче е обезпокоена от настоящата ситуация в общинската болница, защото в момента тя не разполага с необходимия персонал и оборудване, за да поеме средно тежки случаи на заболели от Ковид-19 пациенти.

В тази връзка бе възложено на директора на лечебното заведение проф. д-р Петър Петров да предостави доклад за кадровата обезпеченост на болницата, за необходимата медицинска апаратура и консумативи и план за поетапно трансформиране на отделенията. Освен това той трябва да подготви и втори доклад, който да включва разчет на необходимите разходи, които следва да бъдат направени, за да се обезпечи безпроблемно функциониране на болницата като инфекциозна за цялата област.

Предвид пандемичната обстановка бюджетът на общината е силно напрегнат, събираемостта на приходите не е в очаквания обем, антикризисните мерки го натовариха допълнително, затова няма как да покрие разходи за обслужване на пациенти от областта и най-близките общини „Марица“ и „Родопи“. Затова Община Пловдив очаква преобразуването на МБАЛ „Св. Мина“ да се извърши съобразно чл. 94, ал. 2 на Закона за лечебните заведения. Според него в условия на природни бедствия, епидемии и други извънредни обстоятелства, разходите на лечебните заведения се възстановяват от държавата с решение на Министерския съвет.

Двата доклада ще бъдат своевременно представени на Областния оперативен щаб за предприемане на последващи действия и гарантиране на безпроблемното функциониране на болницата.

За автора

Вашият коментар