Община Пловдив започва преговори с НЗОК за финансиране на МБАЛ „Св. Мина“

Община Пловдив започва преговори с Националната здравноосигурителна каса за финансиране на основните дейности на  МБАЛ „Св. Мина“, съобщи кметът Здравко Димитров след проведено заседание на Общинския кризисен щаб вчера. От доклад на управителя на общинската КОВИД болница проф. д-р Петър Петров стана ясно, че определените към настоящия момент лимити на общинската болница от НЗОК са крайно недостатъчни за финансиране на дейностите за лечение на пациенти с COVID-19.  В момента тя получава 325 507 лв. месечно, като за ноември лимитът вече е достигнат. За да бъде осигурено необходимото лечение при изпълнен капацитет на болницата от 137 легла, средномесечният й лимит трябва да бъде увеличен до 750 хиляди лева.

„Във връзка с това съм разпоредил зам.-кметът Анести Тимчев и директорът на дирекция „Здравеопазване“ д-р Калин Калинов да проведат спешни преговори с НЗОК, за да се обезпечи дейността на единствената изцяло КОВИД болница в страната“, заяви кметът.

Той съобщи, че в болницата вече има специализирана PCR лаборатория. За целта е осигурен съвременен апарат за PCR и се очаква всеки момент тя да  бъде реферирана.

На преден план остава кадровият проблем, въпреки допълнителните два екипа, командировани в общинската болница от „Уромедикс“ и „Медикус алфа“. За обезпечаване на трите КОВИД отделения са необходими още 6 лекари и 22 медицински сестри. Водят се преговори за привличане на специалисти, за да се гарантира лечението на пациентите, коментира д-р Калин Калинов.

Един от сериозните проблеми, който стои е дооборудването на МБАЛ „Св. Мина“ с необходимата медицинска апаратура за диагностика и лечение.

В болницата има само 40 напълно функционални кислородни поста от наличните 85. Дебитът на настоящата система не позволява захранване с кислород на повече от 50 поста. За да бъде адекватна към новия брой легла по стандарт системата се нуждае от цялостен ремонт и увеличаване броя на работещите кислородни постове до 90. По предварителни изчисления стойността му е 75 000 лв. Също така са необходими пациентски монитори с електроди и сензори за кислородна сатурация – 45 броя (за  минимум 1/3 от леглата), 30  функционални легла и толкова аспирационни помпи, дефибрилатори, ЕКГ апарати, портативен транспортен респиратор с кислородни бутилки, подвижен рентген, кръвно-газов анализатор и др. 

За автора

Вашият коментар