Общината внесе за съгласуване в НИНКН проекта за Античния форум на Филипопол

Днес в Националния институт за недвижимо културно наследство (НИНКН) в София бе внесен повторно за съгласуване комплексния проект за обект АНТИЧЕН ФОРУМ НА ФИЛИПОПОЛ – ИЗТОК И ЮГ във всичките му части. Заявлението от името на заместник-кмета по култура, археология и туризъм на община Пловдив – Пламен Панов в НИНКН е придружено от два кашона с пълната документация. Припомняме, че с писмо от НИНКН бяха дадени препоръки и предписания за отстраняване от проекта при първото му внасяне за неговото разглеждане. По тази причина се наложи проектът да бъде доработен от проектантите от „В и Р Инженеринг“ ООД,  и днес той бе входиран отново, като всички предписания за изпълнени.

Очаква се в срок до 4 месеца, (какъвто е срока по чл.84, ал.1 и ал.2 от ЗКН),  проектът да бъде съгласуван, като е възможно това да се случи и по-рано, тъй като експертите от Института са запознати вече с него.

След съгласуването се очаква Общински съвет – Пловдив, по предложение на Кмета Здравко Димитров, да гласува средствата, за да стартира процедурата по ЗОП. След като проектът бъде съгласуван, администрацията отново ще организира публично представяне пред пловдивчани така, както по инициатива на Пламен Панов и Кмета на Централен Георги Стаменов, на 2 септември миналата година бе представен пред обществеността идейния инвестиционен проект. Това се случи на открито в близост до форум Изток – юг, с участието на целия екип архитекти, инженери, реставратори, археолози, представители на Община Пловдив и район Централен.

С изпълнението на проекта за обект: „Античен форум на Филипопол – изток и юг. Благоустрояване, консервация, реставрация и социализация в УПИ II- 521.1646, археология, общ. дейности, паркинг, част от ПИ с ИД 56784.521.1435, част от ПИ с ИД 56784.521.1382 и част от УПИ III- площад и общ. дейности с ИД 56784.521.1449, кв. 125 по плана на ЦГЧ, гр. Пловдив.“, на практика пл. „Централен“ ще бъде завършен в цялост и ще разкрие пълната си красота и нова визия. 

Вашият коментар