Обучиха младежи от Балканите да разпознават фалшивите новини

В периода 23-30 септември 2021, в Сараево, Босна и Херцеговина се проведе младежки обмен Структурирано обучение за осведоменост в медиите се проведе в Сараево, в който взеха участие 5 младежи от България. Проектът включва 7 партньорски организации, както от ЕС, така и извън него – Албания, Босна и Херцеговина, България, Италия, Черна Гора, Сърбия и Турция.

Structured Learning for Awareness in Media (Структурирано обучение за осведоменост в медиите) (SLAM) има за цел да повиши информираността и критичното мислене на младите хора за ролята на средствата за масова информация като предизвикателство и предпоставка за по-приобщаващи общества към мигранти и бежанци.

Докладът на Съвета на Европа „Регулаторните органи на медиите и речта на омразата“ подчертава историческото значение на медиите в примамването и подхранването на омразата и насилието, характеризиращи бурното минало на Западните Балкани. Балканите все още са основен пример за медиите, които съзнателно или дори умишлено използват речта на омразата за сензационалистични цели, като по този начин я подкрепят и причиняват нейното повторно появяване и засилване на обществено ниво.


Наскоро Босна и Херцеговина придоби първостепенно значение като транзитен възел за мигранти и бежанци, търсещи вход към територията на ЕС, тенденция, която ВКБООН (2018) призна за потенциално нарастваща през 2018 г., от 198 пристигащи през декември 2017 г. до 666 регистрирани в пиковият месец март 2018 г. Напрежението, породено от местната система за подпомагане от този приток, допринесе за нарастващото усещане за местни вълнения и недоволство, на което националните средства за масова информация досега успяха да отговорят, като предоставят на обществеността информираност и разбиране около явлението, в много случаи осигурява усилвател на вътрешни течения на недоверие, омраза и стереотипи.


От европейска гледна точка може да се извлекат значителни поуки от анализа на медийното отразяване относно приемането и интеграцията на мигранти/бежанци. СЕ в своя доклад за 2017 г. „Медийното отразяване на бежанската криза: трансевропейска перспектива“ подчертава ролята на медиите в подхранването на речта на омразата в обществото, тъй като се състои от подтикващ/легитимен фактор на изричната реч на омразата, породена от плиткото и сензационно отразяване.

Проект Структурирано обучение за осведоменост в медиите е съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейския съюз.

Вашият коментар