Обявиха резултатите за прием в детските заведения

Вече са публикувани резултатите от последното текущо за настоящата 2020/2021 учебна година класиране за прием в детските градини и поредното текущо класиране за прием в детските ясли. Родителите могат да ги видят в своите профили в сайта на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg

За обявените 190 места (34 за яслена възраст, 41 за първа възрастова група, 35 за втора и 80 за подготвителните групи) в класирането участваха общо 884 деца. От тях 636 бяха за яслените групи, 202 за първа група, 35 за втора и само 11 деца за подготвителните групи.

Класирани са 68 деца, от които 31 в яслените групи, 22 в първа възрастова група, 9 във втора и 6 деца в подготвителните групи. Незаетите места са 122.

Всички родители с деца, родени през 2018 година, трябва да знаят, че първото основно класиране за прием в първа възрастова група за учебната 2021/2022 година е на 13 май 2021 г. Свободните места за първа група са обявени към 19.03.2021 г., а за другите групи ще се обявят в срок до 26 април 2021 г., включително.

Крайните срокове за подаване на заявления за участие са до 11 май за родителите, които сами въвеждат заявленията, или до 10 май за тези, които се затрудняват с подаването на заявленията по интернет и ще използват възможността директорите на детските градини да въведат данните.

Подробна информация за правилата, критериите и сроковете може да бъде намерена в сайта на системата за прием – dz-priem.plovdiv.bg.

Важно за родителите на родените през 2015, 2016 и 2017 години деца е да знаят, че с преминаване към класиранията за новата учебна 2021/2022 г. след 15.04.2021 г. техните деца преминават към нови (по-големи) възрастови групи и всички стари заявления, които са подадени за изтичащата учебна година, ще бъдат анулирани автоматично.

При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие. За яслените групи (за децата, родени през 2019 и 2020 година) няма учебни години и всичките класирания за тях са текущи. Техните, вече подадени заявления, няма да бъдат анулирани, а ще бъдат прехвърлени автоматично към следващото класиране, ако децата не са класирани.

За автора

Вашият коментар