Подканват пловдивчани да гласуват за бъдещото на града

Община Пловдив призовава пловдивчани да се включат в последната анкета, която е част от разработването на Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 г.  Тя е насочена към всички заинтересовани страни на територията на Община Пловдив. Нейната  цел е да оцени изготвените предложения за определяне на зони за въздействие за прилагане на интегрирания подход.

ПИРО ще замени досегашния Общински план за развитие и Интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той има за цел да определи средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на града, както и връзките със съседни и други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона като осигурява координация на различни политики и ресурси за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията.

Вашето участие в процеса по разработване на ПИРО-Пловдив е изключително важно и ще допринесе за неговото качество, реалистичност и постигане на обществен консенсус. Изразявайки Вашата активна позиция в настоящото анкетно проучване, Вие участвате в изготвянето на най-важния стратегически документ, свързан с развитието на общината през следващите седем години.

Попълването на анкетата ще ви отнеме не повече от 5 мин. и е достъпна на този линк –

План за интегрирано развитие на Община Пловдив – Анкета зони за въздействие (alchemer.eu)

Анкетата е валидна до 14.12.2021 г. включително.

Коментари (1)

 1. Здравейте, желая града да се уреди по следния начин :
  1. Повече зелени площи и паркове да се обособят и поддържат наличните тепета, паркове адекватно от квалифициран персонал.
  2. Справяне и увладяване на застрояване и презастрояване. Децентрализация на строителството и кварталите повече въздух между сгради и пътища.
  3. Намаляване на синята зона и ремонтиран адекватно на пътните артерии без значение сини, зелени и от общ характер за всички ние плащаме данъци?!
  4. Справяне със трафика в града.
  5. Намаляване на данъците като цяло и сега са неоправдано прекалено високи!
  6. Изграждане обособяване вело и пешеходни алеи покрай реката увеличаване дължината и достъпността пеша и със колело из целия град.
  И още много други неща полезни за хората!
  Благодаря

  Отговор

Вашият коментар