Подпомагат туристическия сектор в България с 30 милиона лева

Европейската комисия одобри мярката за подпомагане на туристическия сектор с бюджет до 30 милиона лева, в съответствие с Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив COVID-19.

Допустими бенефициенти по тази схема са предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности на Националния статистически институт: 55, 56, 79, 82.3, 86, 90, 93, 96.04.

Средствата по тази мярка са от отпуснатите 70 млн. лева в подкрепа на туризма и са част от цялостен пакет от мерки, който има за цел да компенсира недостига на ликвидни средства, пред който са изправени предприятията от сектора поради COVID-19.

Вашият коментар