Помощта за бизнеса от 110 лв./мвтч обхваща 70% от бизнес потребителите

Подписаните до момента договори с доставчици на електроенергия, чрез които крайните небитови клиенти ще получат своите компенсации в размер на 110 лв/мвтч обхващат около 70% от клиентите. За тях получаването на компенсациите може да стартира. До понеделник подписването на договорите ще приключи. Паралелно с това Министерството на енергетиката започва от следващата седмица да превежда сумите на доставчиците, с които вече има подписани договори, обяви министърът на енергетиката Андрей Живков.

Министърът съобщи, че фирмите, които вече са получили фактурите си за м. октомври, ще получат своите компенсации заедно с ноемврийските сметки.

В помощ на бизнеса в министерството ще функционира горещ телефон, на който всеки ще може да зададе своя въпрос във връзка с изпълнението на програмата за компенсации – 02/92 63 256. 

Стана ясно, че новият Съвет на директорите на БЕХ ЕАД вече е вписан в Търговския регистър. На първо място ще поискам от тях програма за финансово стабилизиране и оздравяване на държавните енергийни дружества, съобщи той.

Ще се търсят и варианти как БЕХ да се включи в разработването на проекти за зелена енергия и ВЕИ по Плана за възстановяване и устойчивост. Новото ръководство ще трябва да подготви и конкурси за избор на постоянни членове на борда – за случаите, в които сегашните са назначени без такъв конкурс.

Вашият коментар