Прогнозират повишаване на продажните цени в промишлеността

През ноември 2021 г. хармонизираният индекс на потребителските цени се увеличава с 6.3% в сравнение със същия месец на 2020 година. Най-голямо увеличение на цените е регистрирано в група „Транспорт“ – с 18.3%. Най-голямо намалениe на цените е регистрирано в група „Съобщения“ – с 4.9%.

През третото тримесечие на 2021 г. индексът на цените на жилищата нараства с 8.7% в сравнение със същото тримесечие на 2020 година.

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. нараства с 35.4% в сравнение със същия месец на 2020 година. Повишение на цените е регистрирано при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 66.9%, в преработващата промишленост – със 17.5%, и в добивната промишленост – със 17.4%.

По данни от бизнес анкетата в сравнение с ноември 2021 г. през декември 2021 г. делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в промишлеността да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Вашият коментар