Разбираш дали си жив с танц

Танцовият пърформънс „Are You Alive?“ гостува в Пловдивски Културен Институт на 26 юни

Движенческа творба-в-процес Are You Alive?  задава вечни въпроси, които обаче днес звучат с повишена трудност. Какво ни движи? Накъде се движим? Как се движим?

През преживяването и осъзнаването чрез хореографски подходи и звукови пейзажи ще търсим и изследваме отговорите за начина ни на живот и съществуване, заедно и поотделно.

Танцът е начин на оцеляване. Танцуваш, движиш се, за да оцелееш. Важно е как да оцеляваме, но още по-важно е да знаем как да живеем. Много страхове произтичат от инстинктите за оцеляване и те често определят нашето поведение. Да се освободим от тези страхове е да прехвърлим значението от оцеляването към живота, което е почти задължително, особено за онези, които се окажат в “привилегировано” положение да живеят във физически безопасна / защитена среда.

Зрителят е всъщност участник в пърформънса и поставен в плаваща, подвижна, нестабилна позиция (обикновените седалки биват заменени с топки за сядане), която сама по себе си е хореографско изпитание и визуална среда. Изборът как и дали да задвижва или да не задвижва обекта (неговото кинестетично огледало), през което той бива неминуемо осъзнат за своето собствено тяло, допринасят за въплътено съ-преживяване.

Танцовият пърформънс „Are You Alive?“ гостува на 26 юни от 19 часа в Пловдивски културен институт на ул. Иван Перпелиев 5.

Концепцията е създадена от Искра Проданова и Светлозара Христова. Хореография и изпълнение е отново на Искра Проданова, а графичният дизайнер е Стойчо Чакъров.

Искра Проданова завършва Хореография и Педагогика във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“. Тя е практикуващ танцьор и хореограф, който усъвършенства танцовата си техника като участва и ръководи разнообразни творчески работилници в страната и чужбина. Искра е съосновател и артистичен директор на фестивала за съвременен танц и пърформанс ДВИЖЕЩО СЕ ТЯЛО. Като артист работещ в тази сфера, тя се интересува от активната роля и позиция на публиката, като създава споделено преживяване, което цели да въплъти въпросите за избора и риска – как възприемаме, преживяваме и съжителстваме в света, как това може да бъде комуникирано и преведено на сцената, чрез експресивното тяло.

Светлозара Христова е културолог, мениджър, артистичен сътрудник в различни експериментални проекти и член на комисии в сферата на съвременния танц и пърформанс. Завърша СУ „Свети Климент Охридски“ с дипломен проект на тема „Театър на духовния архетип – Театрална работилница Сфумато“. По време на следването си тя специализира актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Светлозара има трайни интереси и любопитсва в областта на съвременните сценични изкуства, сайт-спесифик арт, фотографията и поезията. Светлозара е един от основателите на RADAR Festival Beyond Music (2014) и MOVING BODY (2016) в нейния роден град Варна. За Светлозара – Движението е живот, а животът е ценност. Мисията на изкуството според нея е да ни помогне да живеем в общност.

Под псевдонима xDEx за последните 15 години стои Виктор Проданов и множество музикални проекти и колаборации, жанрови метаморфози и експерименти. В работата си той използва прости електронни инструменти и комплексни, компютърно-генерирани звуци. През последните няколко години, основните му практики се фокусират върху използването на експериментална и модифицирана електронна апаратура и инструменти.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Фонд „Култура” на Община Варна, като цели да представи творбата пред публика в малки и големи населени места в страната.

За автора

Вашият коментар