Разясняват правата на сезонните работници, работещи в страни от Европейския съюз

Поредица от срещи в страната за популяризиране правата на сезонните работници, наети в страните от ЕС, организира през следващата седмица Агенция по заетостта.

Институцията е водещ партньор за България в общоевропейската кампания наЕвропейския орган по труда за сезонна работа „Права през всички сезони”.  С тези информационни събития се цели да се обърне по-специално внимание на необходимостта от насърчаване на справедливи и безопасни условия на труд за сезонните работници, наети в страните от ЕС.

Агенция по заетостта и EURES мрежата в България ще организират срещите в рамките на седмицата за действие (20.09.2021 г. – 24.09.2021 г.) по следния график:

–        На 20.09.2021 г. от 10.00 часа в гр. Перник – ул. Радомир” №1, ет. 2

–        На 21.09.2021 г. от 10.00 часа в гр. Видин – на площад „Бдинци”, пред административната сграда на бюрото по труда във Видин

–        На 23.09.2021 г. от 10.00 часа в гр. Свищов – в градинката на площад „Свобода”

–        На 24.09.2021 г. от 10.00 часа в гр. Гоце Делчев – ул. „Търговска“, срещу Попската градина до паметника на Христо Ботев.

На информационните събития ще присъстват експерти от Главна инспекция по труда, която е основен партньор в кампанията „Права през всички сезони”. Други държавни и неправителствени организации, които партнират на Агенция по заетостта в тази кампания, като НОИ, НАП и фондация Кампания А21, също ще се включат в срещите със свои представители. Така ще се разшири информационният обхват с теми, които силно вълнуват сезонните работници, като трудови и социалноосигурителни права, предпазване от трудова експлоатация, данъчно облагане и т.н. и всеки, който има въпроси, ще може да разговаря с квалифициран експерт. 

В рамките на „Седмицата на Европейския съюз за сезонните работници” всички заинтересовани ще могат да се запознаят с важна информация, освен чрез срещите на място, и онлайн – чрез видеопрезентация за правата на сезонните работници, която е качена в You Tube канала на Агенция по заетостта: https://www.youtube.com/watch?v=55-br-KXLEc&t=4s.

Освен това, всички бюра по труда в страната ще бъдат на разположение за въпроси и консултации, свързани със сезонната работа. Експертите на Агенцията по заетостта по места също ще могат да предложат информация и допълнителни материали по темата.

За автора

Вашият коментар