Русе се грижи за опасните отпадъци

Поредната кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства събира Русе на 17 и 18 май. Те ще бъдат предадени за последващо третиране.

Мобилният пункт ще бъде разположен на улица Шипка 33 в часовете между 10 и 16. Там ще се приемат лекарства с изтекъл срок на годност, живак, живачни термометри и други уреди, съдържащи живак, лакове и бояджийски материали, разтворители. Сред материалите влизат и отпадъци от строителна химия –лепила, пяна, силикон и други.

Приемат се и домакински препарати, както и битова химия, фотографски материали, киселини, мастила, празни опаковки, обозначени със символите за опасност, препарати за растителна защита и борба с вредители.
Стари батерии няма да се приемат, но гражданите могат да ги оставят на обозначените за това места в различни търговски обекти в града.
Опасни материали са тези, на чиито опаковки могат да бъдат открити символите за опасност – „експлозивно“, „запалимо“, „корозивно“, „опасно за здравето“ и др. След тяхната употреба трябва да се отделят опаковките, заедно с остатъка от продукта, и да ги предадат за обезвреждане.

Община Русе призовава всички, които разполагат с такива материали в своите домакинства, да ги предадат в мобилния пункт, тъй като нерегламентираното им изхвърляне е вредно за природата и за самите тях.

Вашият коментар